ReiKiDo träning

Alderkärret, Skinnskatteberg

Kurser och behandlingar

– för att växa och må bra.

Varmt välkommen hit!

du som längtar efter glädje, inre balans och fred med dig själv.

ReiKiDo är en japansk träningsform med övningar för att hitta energi, närvaro och balans i vardagen, 
ge näring åt och odla din inre styrka. 

Mitt i en stressig vardag ökar behovet av energi, balans och lugn. ReiKiDo ger dig enkla övningar att använda.  

ReiKiDo är ett öppet förhållningssätt till livet och är inte bundet till någon religion eller livsåskådning.

ReiKiDo kan också användas som komplement och stöd till olika medicinska behandlingar.

En ReiKiDo-kurs innehåller   

Meditation med fokus på andning. Enkla övningar, även för den som är ovan att meditera. 
Den kallas Hatsurei-ho och är ca 10 min lång.

GoKai ledstjärnor, vägmärken som pekar ut riktningen för ett liv i glädje och närvaro. ”- Just nu, bara för idag låter jag oro sjunka undan, …visar jag medkänsla…”.

Historia: berättelsen om hur Usui-Do, som det kallades, började i Japan i början på 1900-talet, och vad som hände sedan. Usui-Do betyder Usui-vägen. Usui Mikao började undervisa GoKai, de fem ledstjärnorna. Så småningom kom Usui-Do till väst och genomgick en kulturtransformation, men vi har fokus på de japanska rötterna.

Energiövningar: kroppen kommunicerar med svag bioelektrisk energi som kan uppfattas. Du får övningar för att träna upp förmågan att känna den och lär dig hur du kan stärka flödet i kroppen, behandla dig själv och andra.

Alla övningarna är korta och enkla så att du kan träna dagligen. Det är en träningsform att växa i. När du kan grunderna ger övningarna dig möjlighet till centrering, närvaro och återhämtning.

Innan kursen är det bra att prova en energibehandling.

 Som uppföljning erbjuds ReiKiDo-träffar.

Fler kurser 

Efter den första grundkursen finns det möjlighet att lära dig mer för att
fördjupa din träning och förståelse. Det finns speciella japanska tekniker,
mantran, symboler och kotodama-meditation. Det finns också intuitiva
metoder att använda vid behandling.

När vi tränar ReiKiDo skulle man kunna uttrycka det som att vibrationsnivån i kroppen höjs så att vi blir ljusare och lättare. Det är ett sätt att hitta närvaro i nuet och sitt inre sanna jag.

Det är bra att det går lite tid emellan kurserna så att du får växa i din egen takt.

ReiKiDo-träffar 

ReiKiDo-träffar är en möjlighet att träffas, dela tankar och erfarenheter,
träna och lära mer tillsammans.

Reiju empowerment ingår också. Det är en av de fem grundelementen i
traditionell ReiKiDo träning.

Reiju tillsammans med meditation och Ki-övningar ökar energiflödet och stärker kropp och själ, hela din varelse.

Energibehandling – ReiKiDo  

Detta är en japansk behandlingsform som är djupt avslappnande och
balanserande. Ökar lugn och välmående. Den tar ca 60 min.

Vi påverkas olika av en behandling. Det beror på vad som är på gång
i ditt liv just nu, både känslomässigt och fysiskt. Olika exempel är bättre sömn, närvaro och lugn, kreativitet, ökat bioelektriskt flöde och kommunikation i kroppen, även känslan av mening, delaktighet och sammanhang.

En del av de erfarenheter vi gör i livet lämnar spår i oss. Jobbiga känslor, spända muskler, oro blir till stress i oss. Miljön runtomkring oss och inom oss påverkar och skapar grundtonen i våra liv.

Energibehandling – ReiKiDo ger djup vila. I avspänning aktiveras lugn-och-ro-systemet (parasympatiska nervsystemet) som är aktivt vid bland annat matsmältning, återhämtning och läkning. Det sympatiska nervsystemet står för aktivitet och stress. Balans handlar om sympatikus och parasympatikus, aktivitet och vila, in- och utandning.

Priser:

Kursen delas upp på två tillfällen à 4 timmar: 2200 kr

Energibehandling 60 min: 650 kr

ReiKiDo-träff 2 tim: 300 kr  

Kontakt: 

072- 80 14 704

birgitta.orrefur@gmail.com

Målet är

ett liv i glädje, balans och harmoni,

att detta får växa,

i mitt liv och andras.

                                                                                   Usui Mikao

Om mig

Jag är väldigt glad över att ha stött på ReiKiDo på min vandring. Under ett sabbatsår 2013 i Cambridge fick jag kontakt med Joy Magezis, min lärare i ReiKiDo och har sedan gått min utbildning där. Bronwen och Frans Stienes böcker har gett mig stor inspiration och nya insikter. De har varit i Japan och är mycket intresserade av de japanska rötterna.

ReiKiDo har blivit ett sätt att ta hand om mig, fylla på, ett sätt att hitta lugn, koncentration och fokus i min vardag som är ovärderlig.

Ki-begreppet fascinerar mig. Det finns i Kina som Qi och i Indien som Prana. I Japan har Ki varit en central del av kulturen i många hundra år. Som svensk har jag fått vidga horisonten och ta till mig fler sätt att tänka om tillvaron.

Synen på lärande som finns i den japanska ReiKiDo-traditionen tycker jag mycket om. Att det får ta tid. Att ge sig själv tid att växa. Även förmågan att uppfatta Ki ser man som något som utvecklas efter hand.

Som pedagog känner jag en stor glädje i att vara enkel och tydlig. Jag tycker om det jordnära och naturliga samtidigt som jag fascineras av det ogripbara.

Att växa är själva poängen med livet, att utvecklas och få nya erfarenheter. Att låta det som väcker din nyfikenhet och ditt engagemang vara vägvisare framåt.
>