ReiKi-behandling  |  ReiKi-kurser  |  ReiKi-historik  |  Reiju-träffar  |  Kontakt

 

 
Kurser
 

  
Japansk ReiKi
Kurs 1

 

Mitt i en stressig vardag ökar behovet av energi, balans och lugn. Japansk ReiKi är ett sätt att fylla på, enkla övningar i vardagen som hjälper dig att centrera och fokusera. Hitta balans och lugn.

ReiKi-kurs 1 är för dig som vill ta hand dig själv och hjälpa familj och vänner. Du får lära dig en meditation från den Japanska ReiKitraditionen och Gokai, viktiga ledstjärnor i livet.

ReiKi är ett öppet förhållningssätt till livet och är inte bundet till någon religion eller livsåskådning.

Vi påverkar varandra och vårt samhälle och att börja i det lilla påverkar på sikt helheten.

 

Målet är
ett liv i glädje, balans och harmoni,
att detta får växa,
i mitt liv och andras.

                                  Usui Mikao

 

*****

 

ReiKi-kurs 1 innehåller:
vad ReiKi är,
ReiKi-tekniker
ReiKi-filosofi
historik

Efter kursen kommer du kunna:
Gokai,  fem ledstjärnor
Hatsureiho, en Ki meditation
att behandla dig själv
att behandla andra

 

Stillhet, närvaro och Ki-flöde. Du lär dig metodens grunder. Olika byggstenar, övningar för kroppen och själen.

 

Go-kai, fem ledstjärnor – en övning för tanke och hjärta, ett sätt att ta ut kompassriktningen, åt det här hållet vill jag.  Att läsa högt till sig själv:

………just nu, bara för idag….
…….låter jag oro sjunka undan……..
…..visar jag medkänsla……….

 

Hatsurei-ho meditation – med andning och Ki-flöde i fokus.
Enkla övningar, även för den som är ovan att meditera, ca 10 min lång.

                                         …..som att sitta i ett vänligt solbelyst rum….

 

Självbehandling – hur man ger sig själv ReiKi men även hur man hjälper andra.

 

Undervisningen är i små grupper, enkel och jordnära. Den har sin utgångspunkt i den Japanska filosofin och Ki-begreppet.  Ett ord vi inte har i väst men kan förstås som livsenergi.

 

Kursinnehåll: Hatsurei-ho meditation – Gokai, 5 ledstjärnor – 3 Hara centra – Japansk Reiju empowerment – ReiKi-filosofi och etik – historik  – Do In, en qigong uppvärmning – västerländsk attunement 1  –  självbehandling – att ge andra en behandling – kursmaterial – kursintyg

Kursen delas upp på två tillfällen à 4 timmar och ingår i avgiften: 1800 kr.

Som uppföljning erbjuds Reiju-träffar, en möjlighet att träffas, träna och lära mer tillsammans.

Prova en ReiKi-behandling innan du går kursen!

 


Japansk ReiKi
Kurs 2a

 

ReiKi 2a ger dig nya byggstenar som hjälper dig att fördjupa och odla Ki, utveckla din förmåga att vara grundad, utveckla din intuitiva sida och bygga balans.

Kursen är ett sätt att växa vidare, så att du genom meditation och Ki-övningar kan bli lugnare, stabilare och i balans med dig själv och omvärlden.

 

Kursinnehåll: Hatsurei-ho – Gokai –  Historik – två Jumon och Shirushi – Meditation med symboler och mantran –  Åtta Skatterna, en qigongform  –  Västerländsk Attunement  2 – kursmaterial  – kursintyg

 

Kursen delas upp på två tillfällen à 4 timmar och ingår i avgiften: 2000 kr

Som uppföljning erbjuds Reiju-träffar, en möjlighet att träffas, träna och lära mer tillsammans.

 


Japansk ReiKi
Kurs 2b - japanska tekniker

 

Speciella tekniker ifrån traditionell Japansk ReiKi. Du får lära dig Kotodama-meditation, intuitiva metoder att använda vid behandling, ett sätt att jobba med sig själv och sina gamla ovanor, och övningar för Ki-flöde.

När vi tränar ReiKi skulle man kunna uttrycka det som att vibrationsnivån i kroppen höjs så att vi blir ljusare och lättare. Klarhet i tanken, fysisk styrka, minskad stress och känsla av sammanhang är också vanligt att man upplever när man övar ReiKi.

Ge näring åt och odla din inre styrka.  Mening i tillvaron i det lilla och stora, i det inre och yttre.

 

Kursinnehåll: Hatsureiho –  Gokai –  historik –  den tredje Jumon och Shirushi – Kotodama – Japansk Reiju empowerment –  Byosen –  Reiji-ho – Gyoshi-ho –  Koki-ho –  SHK Chiryo – Jin Shin Jyutsu – kursmaterial  – kursintyg

 

Kursen delas upp på två tillfällen à 4 timmar och ingår i avgiften: 2200 kr

Som uppföljning erbjuds Reiju- träffar, en möjlighet att träffas, träna och lära mer tillsammans.