ReiKi-behandling  |  ReiKi-kurser  |  ReiKi-historik  |  Reiju-träffar  |  Kontakt

                         

Kontakt:   

birgitta.orrefur@gmail.com


Varmt välkommen!

 

  

Jag är väldigt glad över att ha stött på Japansk ReiKi på min livsväg. Det har blivit ett sätt att ta hand om mig, fylla på, ett sätt att hitta lugn, koncentration och fokus i min vardag som är ovärderlig.

Som musiker och pedagog behövs verkligen ett avspänt lugn, då går det så mycket lättare. Jag har arbetat med barn och vuxna sedan många år och det lätt att bara ge och bli tömd. För mig är ReiKi det en fantastisk möjlighet att växa och få ny energi, att odla Ki – skulle man kunna säga. Jag djupt tacksam att ha hittat den här vägen.

Under ett sabbatsår i Cambridge fick jag kontakt med Joy Magezis, min lärare i ReiKi och har sedan gått min utbildning där. Bronwen och Frans Stienes böcker har gett mig stor inspiration och nya insikter. De har varit i Japan och är mycket intresserade av de japanska rötterna.

Synen på lärande som finns i den japanska ReiKi-traditionen tycker jag mycket om. Att det får ta tid. Att ge sig själv tid att växa. Även förmågan att uppfatta Ki ser man som något som utvecklas efter hand.

Ki-begreppet fascinerar mig. Jag tänker att det är ett sätt att vidga horisonten och ta till sig fler sätt att tänka. Men att byta perspektiv tar tid.

Som pedagog känner jag en stor glädje i att vara enkel och tydlig. Att reda ut begreppen för mig själv först. Jag tycker om det jordnära och naturliga samtidigt som jag fascineras av det ogripbara.

Att växa är själva poängen med livet, att utvecklas och lära sig mera. Att låta det som väcker din nyfikenhet och ditt engagemang vara vägvisare framåt.

Allt gott, 
Birgitta

 

Målet är
ett liv i glädje, balans och harmoni,
att detta får växa,
i mitt liv och andras.
                                  Usui Mikao