ReiKi-behandling  |  ReiKi-kurser  |  ReiKi-historik  |  Reiju-träffar  |  Kontakt

                         

     
ReiKi historik

 

ReiKi är en form av naturligt läkande och har sitt ursprung i Japan.

Usui Mikao, grundaren av ReiKi, bodde i Japan i början av 1900-talet. Han behandlade och undervisade det man först kallade Usui-Do (”Usui-vägen”). Det kom senare att kallas Rei-Ki som betyder Själens Ki på japanska.  Usui Mikao hade fokus på personligt växande, att ge behandlingar kom i andra hand.

Om du skulle ge själva livet – det som gör att vi lever och växer – ett namn, kraften som finns i växter, djur och människor, vad skulle det bli? Livsenergi?

I Japan säger man Ki. Den japanska filosofin tänker att Ki är det som gör att knopparna slår ut, bränslet för växter, djur och människor.

I japansk filosofi  talar man också om olika Ki med olika funktioner och frekvenser: jordens, himlens, hjärtats och själens Ki.

Usui Mikao hade många elever och nu finns det olika grenar på ReiKiträdet. Ingen gren är bättre än de andra men det är bra att känna till att det finns olikheter. Det finns två huvudinriktningar: ReiKi i väst och japansk Reiki. På ett liknande sätt talar man i akupunktur-sammanhang om västerländsk och kinesisk akupunktur.

Hawayo Takata var den första eleven ifrån väst. Takatas lärare Chûjirô Hayashi hade utvecklat en egen variant av ReiKi och öppnade en klinik i början av 1930-talet.  Hawayo Takata startade så småningom en klinik hemma på Hawaii och tog ReiKi till väst 1938.

På 1990-talet knöts åter kontakter mellan ReiKi i väst och ReiKi i Japan som lett till en ny förståelse för de japanska rötterna och för hur de gjorde i början.
Nu finns ReiKi i många delar av världen.